GC tani e pranishme dhe me disa produkte të tjera në Shqipëri

Për të gjithë dentistët dhe laborantët dentarë të cilët rregullojnë buzëqeshjet e njerëzve çdo ditë …
GC tani e pranishme dhe me disa produkte të tjera në Shqipëri, të cilat sjellin risin e tyre në përdorim.

1.G-Cem LinkForce(Starter Kit)
Cement estetik dhe rezinos për cementim të urave dhe këllëfave total porcelan dhe për faseta.
Ngjit shumë mirë dhe ka viskozitet optimal, nuk është as shume I trashë as shumë i hollë dhe përdoret për të gjitha rastet.
Extra në kit dhe silan universal për sigurimin e punimit

2.G-Premio Bond
Bond universal që përdoret për të ngjitur të gjitha llojet e punimeve (metal, porcelan ,zircon)
Ka 300 pika (300 punime)dhe është bondi më i hollë në treg, d.m.th që nuk lë shenjë.

3.GC MI Paste Plus
Krem topical me Calcium fosfate dhe fluor, përmajtja e të cilit së bashku me një protein qumështi (e patentuar) rimineralizojnë smaltin dhe I bëjnë dhëmbët më të forte sidomos pas proceseve të zbardhimit.

Vec këtyre produkteve pranë nesh do të gjeni cdo gjë tjeter ofruar nga GC.